קול הנגב – המכללה האקדמית ספיר

ד"ר אלה בן עטר- במקום רטלין תנו להם מקרופוןsingle