קול הנגב – המכללה האקדמית ספיר

ראיון עם הסופר יואב בלום- אפרת גואטה ושיראל שארףsingle