פרוייקטי גמר

פרויקטי גמר של סטודנטים ממסלול הרדיו במחלקה לתקשורת, מכללת ספיר