במסגרת הסדנא המשדרת אספנו קטעים נבחרים מתוך משדר האקטואליה – כל מה שמעניין, חדש וחשוב. עריכה דיגיטלית: ליאור איינגורן שודר בתאריך 23.12.18