שיראל שארף

העמותות "גוונים באקדמיה" ו"תקווה ישראלית" מיזם הנשיא, יזמו כנס במכללה האקדמית ספיר בנושא "אקדמיה מגוונת?"
כל הכנס עסק במיעוטים ובכניסתם כיום לאקדמיה. קרא עוד… אקדמיה מגוונת- כתבתה של שיראל שארף