volcano

התפרצות זעם

גילי גבריאל מספרת לנו על החדשות המצערות מניו זילנד, וסוקרת את הביקורות על התנהלות העניינים במדינה הדרומית.

עפו על עצמם

בתיכון שער הנגב הצמוד למכללה נבנה בשנים האחרונות לווין. היום, הוא שוגר לחלל מהודו. הדס דרוקר עם הפרטים.