ירושלים של זהב?

עם יציאתה של סדרת הדוקו של תאגיד השידור כאן, יצאה גילי גבריאל לצפות בסדרה, וחזרה עם מסקנות ראשוניות.